فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق- مقالات در دست چاپ
مقالات در دست چاپ (پاییز۹۹)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/18 | 
باسمه تعالی
مقالات در دست چاپ شماره ۴۹ (پاییز۹۹)
ردیف عنوان مقاله نویسنده-نویسندگان سمت علمی نویسندگان
۱ تقریر نظریه سلبی اخلاق در حکمت صدرایی دکتر سید احمد فاضلی
زهرا رهائی
استادیار گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم و مدرس دروس معارف اسلامی
۲ انگیزش اخلاقی از دیدگاه فخر الدین رازی
 
سجاد رحمتی
سحر کاوندی
محسن جاهد
دانشجوی دکتری رشته  فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه زنجان
دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان
دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان
۳ کارکردهای تفسیر انسان به انسان در اخلاق پرستو مصباحی جمشید
مریم سلطانی کوهانستانی
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فرهنگیان و مدرس دروس معارف اسلامی
استادیار  فلسفه تعلیم و تربیت  دانشگاه محقق اردبیلی
۴ نسبت «جاودانگی انسان» و «عمل اخلاقی» از دیدگاه بانوی مجتهده ایرانی (بانو امین اصفهانی)
 
حسن پناهی‌آزاد
فرشته منانی
استادیار گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی
عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ـ خوراسگان.
۵ مؤلفه‌ها و شواهد اخلاق تقریب‌گرایانه در تفسیر مجمع البیان طبرسی محمدرضا حاجی اسماعیلی
مصطفی رضوانی
دانشیار گروه الهیات و علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
دانشجوی دکتری  علوم قرآن و حدیث  دانشگاه اصفهان
۶ تبیین مؤلفه های تربیت اخلاقی فراگیران و تحلیل جایگاه آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش میثم غلام پور
محسن آیتی
احمد واشقانی فراهانی
دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند
دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند
دانشجوی دکترای برنامه­ریزی درسی؛ دانشگاه بیرجند
۷ جایگاه عقل در ارزش‌شناسی از منظر نهج‌البلاغه سعید سخاوت
احمد سلحشوری
محسن فرمهینی فراهانی
دانشجوی دکتری تخصصی رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی
دانشیار رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی
دانشیار  رشته فلسفه تعلیم و تربیت  دانشگاه شاهد
۸ تبیین گونه‌های تعصب ممدوح و مذموم در کلام امام علی(ع)
 
فتحیه فتاحی زاده
محمد عترت دوست
صدیقه کاشفی
استاد دانشکده الهیاات دانشگاه الزهرا
استادیار دانشکده الهیات دانشگاه رجائی
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق:
http://akhlagh.maaref.ac.ir/find.php?item=1.113.22.fa
برگشت به اصل مطلب