فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه اخلاق- درباره نشریه
معرفی مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه اخلاق

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه علمی _ پژوهشی " پژوهشنامه اخلاق " A Research Quarterly in Islamic Ethics
اهداف:
1. تولید و توسعه دانش در گستره اخلاق
2. ارایه و نقد مطالعات نظام مند استادان معارف اسلامی دانشگاه های کشور
 3. توسعه روش شناسی اخلاق، متناسب با نیازهای پژوهشی جهان معاصر.
جهت گیری و گستره:
جهت گیری کلی نشریه چاپ مقالاتی است که نوآوری علمی در حوزه های مختلف اخلاق اسلامی ، اخلاق کاربردی و مطالعات تطبیقی آراء فیلسوفان اخلاق در غرب و متفکرین مسلمان داشته باشد.
گستره موضوعات
موضوعات قابل پذیرش در فصلنامه نیز عبارتند از:
 1. مطالعات تطبیقی در حوزه اخلاق حرفه ای
 2. بررسی معضلات اخلاقی در جامعه دینی
 3. مباحث نظری در سه حوزه اخلاق توصیفی ، اخلاق هنجاری و فرا اخلاق با رویکرد اسلامی
 تبصره: بر اساس مصوبه هیئت تحریریه مقالات آماری و پیمایشی در اولویت بررسی مجله قرار ندارد.
 صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها؛ دانشگاه معارف اسلامی
 مدیر مسئول: ابراهیم کلانتری
 سردبیر: احد فرامرزقراملکی
دبیر تحریریه: محمد جواد فلاح
کارشناس فصلنامه: مهدی فدایی
 اعضاء هیئت تحریریه: (به ترتیب الفباء)
 1. مسعود آذربایجانی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 2. محمد اسدی‌گرمارودی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
 3. جلیل تجلیل استاد دانشگاه تهران
 4. محسن جوادی دانشیار دانشگاه قم
 5. علی شیخ‌الاسلام استاد دانشگاه تهران
 6. احد فرامرزقراملکی استاد دانشگاه تهران
 7. محمدتقی فعالی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 8. علیرضا قائمی‌نیا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 9. طیبه ماهروزاده دانشیار دانشگاه الزهراء.

10.محمدجواد فلاح، استادیار دانشگاه معارف اسلامی.


 راههای دستیابی به نشریه: این فصلنامه از طریق سایتهای زیر قابل دسترسی می باشد:
 www.maaref.ac.ir
www.sid.ir www.isc.gov.ir
www.noormags.com
www.magiran.com
تماس با ما:
 تلفن تماس: 32110652 – 025
نشانی سایت مجله: http://akhlagh.maaref.ac.ir
پست الکترونیک: akhlagh@maaref.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه اخلاق:
http://akhlagh.maaref.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب