فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق- اخبار نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
  • کشور محل چاپ: ایران
  • ناشر: انتشارات دانشگاه معارف اسلامی
  • شروع انتشار: پاییز ۱۳۸۷
  • فرمت: چاپی و الکترونیکی
  • شاپا : ۷۲۶۴-۲۲۲۸
  • قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, ensani.ir, journals.msrt.ir
  • ضریب تأثیر: ۰.۱۱۵
  • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
  • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
  • دسترسی قبلی: بلی
  • زبان مجله: فارسی (چکیده عربی و انگلیسی)
  • حوزه  تخصصی:اخلاق اسلامی (فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق حرفه ای و کاربردی)
  • هزینه داوری مقاله: بله
  • نوع مجله:علمی
  • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
  • نمایه شده: بلی
  • نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل ۲ داور
  • زمان بررسی اولیه: ۱۰ روز
  • زمان داوری: حدودا ۶ هفته
  • آخربن رتبه وزارت علوم: B
  • آخرین رتبه پایگاه استنادی:
  • آخرین درصد پذیرش مقالات: ۱۷%
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق:
http://akhlagh.maaref.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب