فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای تنظیم مقالات

 1. مقاله ارسالی باید پژوهشی، گویای نوآوری در مسایل اخلاق و حوزه‌های مرتبط و دارای ساختار ذیل باشد:

 1 ـ 1. عنوان: بیانگر مسئله مقاله.

 1 ـ 2. چکیده: آیینه تمام‌نمای مقاله و فشرده بحث.

 1 ـ 3. واژگان کلیدی: فهرست موضوعی مقاله.

 1 ـ 4. طرح مسئله: شرح روشن و متمایز مسئله و روش پژوهش.

 1 ـ 5. بدنه اصلی مقاله با جهت‌گیری انتقادی، تحلیلی، مستند و مستدل.

 1 ـ 6 . نتیجه گیری.

 1 ـ 7. کتابشناسی با ترتیب الفبایی به شرح ذیل:

       ـ کتاب: نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار، عنوان کتاب، مترجم یا مصحّح، شماره جلد، محل نشر، ناشر.

       ـ مقاله: نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار، عنوان مقاله (داخل گیومه)، عنوان مجموعه، شماره، صفحات، محل نشر، ناشر.

         * اگر دو اثر از یک مؤلف با تاریخ مشابه وجود دارد با حروف الفبا متمایز گردد.

         * منابع لاتین هم به همین ترتیب و از چپ به راست معرفی شوند.

 2. ارجاعات در مقاله ، در درون متن قرار گیرند: (نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار: جلد / صفحه)

 3. عبارت لاتین به صورت پاورقی بیاید.

 4. به منابع دست اول ارجاع داده شود.

شیوه بررسی و چاپ مقالات

 1. درج نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رتبۀ علمی، نشانی، پست الکترونیکی و شماره تلفن پژوهشگر ضروری است.

 2. مقالات را به صورت تایپ‌شده در محیط word از طریق سامانه مجله ارسال فرمایید.

 3. حجم مقالات حداقل 15 صفحه300 کلمه ای و حداکثر 25 صفحه 300 کلمه‌ای باشد. نکته: از ارسال مقالات دنباله‌دار بپرهیزید.

 4. مقالات ارسالی پس از تأیید هیئت تحریریه و سپس ارزیابان علمی، چاپ خواهد شد.

 5. مقالۀ ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی و خارجی چاپ شده باشد و یا هم‌زمان به مجله دیگری ارسال شود.

 6 . هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز اصلاح مقالات، آزاد است.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق:
http://akhlagh.maaref.ac.ir/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب