فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق- راهنمای نگارش و بررسی مقالات
راهنمای نگارش و بررسی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای تنظیم مقالات

 ۱. مقاله ارسالی باید پژوهشی، گویای نوآوری در مسایل اخلاق اسلامی و حوزه‌های مرتبط و دارای ساختار ذیل باشد:

     ۱ ـ ۱. عنوان: بیانگر مسئله مقاله.

     ۱ ـ ۲. چکیده: آیینه تمام‌نمای مقاله و فشرده بحث.

     ۱ ـ ۳. واژگان کلیدی: فهرست موضوعی مقاله.

     ۱ ـ ۴. طرح مسئله: شرح روشن و متمایز مسئله و روش پژوهش.

     ۱ ـ ۵. بدنه اصلی مقاله با جهت‌گیری انتقادی، تحلیلی، مستند و مستدل.

     ۱ ـ ۶. نتیجه گیری.

     ۱ ـ ۷. کتابشناسی با ترتیب الفبایی به شرح ذیل:

       ـ کتاب: نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار، عنوان کتاب، مترجم یا مصحّح، شماره جلد، محل نشر، ناشر.

       ـ مقاله: نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار، عنوان مقاله (داخل گیومه)، عنوان مجموعه، شماره، صفحات، محل نشر، ناشر.

         * اگر دو اثر از یک مؤلف با تاریخ مشابه وجود دارد با حروف الفبا متمایز گردد.

         * منابع لاتین هم به همین ترتیب و از چپ به راست معرفی شوند.

 ۲. ارجاعات در مقاله ، در درون متن قرار گیرند: (نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار: جلد / صفحه)

 ۳. عبارت لاتین به صورت پاورقی بیاید.

 ۴. به منابع دست اول ارجاع داده شود.

 ۵. درج نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رتبۀ علمی، رشته تحصیلی، نشانی، پست الکترونیکی و شماره تلفن پژوهشگر ضروری است.

 ۶. مقالات را به صورت تایپ‌شده در محیط word از طریق سامانه مجله ارسال فرمایید.

 ۷. حجم مقالات حداقل ۱۵ صفحه۳۰۰ کلمه ای و حداکثر ۲۵ صفحه ۳۰۰ کلمه‌ای باشد. نکته: از ارسال مقالات دنباله‌دار بپرهیزید.

شیوه بررسی و چاپ مقالات

۱. مقالات ارسالی پس از تأیید هیئت تحریریه و سپس ارزیابان علمی، چاپ خواهد شد.

۲. مقالۀ ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی و خارجی چاپ شده باشد و یا هم‌زمان به مجله دیگری ارسال شود.

۳. هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز اصلاح مقالات، آزاد است. *در سال ۹۸، درصد پذیرش مقالات ، ۱۷%بوده است.
۴. در صورت پذیرش اولیه مقاله، بر اساس مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه معارف اسلامی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال (صد هزار تومان) جهت حق الزحمه داوری دریافت می گردد.
۵. در صورت پذیرش نهایی مقالات، بر اساس مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه معارف اسلامی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ریال (سیصد و پنجاه هزار تومان) جهت هزینه ترجمه چکیده مقاله و بخشی از هزینه های چاپ دریافت می گردد. *پرداخت هزینه ها از طریق سامانه صورت میگیرد.
۶. مقالات در دو نسخه الکترونیکی و چاپی قابل دسترسی هستند. *دسترسی به نسخه الکترونیکی باز و برای عموم رایگان است.
۷. زمان بررسی اولیه مقاله حدودا دو هفته و زمان اتمام فرآیند داوری مقالات حدودا ۴ماه است.
۸. ارزیابی مقالات از دو طرف ناشناس می باشد.
۹. درصورت رد شدن مقاله، میتوانید علت را در قسمت ضمیمه پرونده خود مشاهده فرمایید.

 

مهم

۱- لازم است مقالات ارسالی در دو قسمت فایل اصلی و فایل بدون نام نویسندگان بارگزاری شوند با این تفاوت که:
       در قسمت فایل اصلی، مقاله بهمراه درج اسامی، ایمیل، رشته تحصیلی، سمت علمی و دانشگاه محل تحصیل نویسندگان ارسال شود
      و در قسمت فایل بدون نام نویسندگان، مقاله بدون ذکر هیچ اطلاعاتی از نویسنده (اعم از نام و ایمیل نویسنده یا مستخرج بودن مقاله یا ارائه شدن این مقاله در همایشات و غیره) ارسال شود.
۲- مقالاتی که در حالت آماده ویرایش توسط ارسال کننده قرار میگیرند، یکماه فرصت دارند تا اصلاحات را اعمال و برای بررسی داوری نهایی ارسال کنند. پس از گذشت یک ماه از تاریخ ویرایش، هیات تحریریه در رد مقالات آزاد است. لازم به ذکر است که پس از اعمال اصلاحات، هرگونه توضیح و گزارش از ویرایشات فقط در فایل بدون نام نویسندگان آورده شود و از ارسال گزارش در قسمت فایل اصلی یا پیش نیاز مقاله خودداری کنید.
۳- در صورت اتمام فرآیند داوری و پذیرفته شدن مقاله در هیأت تحریریه، لازم است نویسندگان محترم نسبت به درخواست یا عدم درخواست نسخه چاپی مقاله خود، کارشناس فصلنامه را در جریان قرار بدهند.

                                                                                                                                                                                                             موفق باشید.

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق:
http://akhlagh.maaref.ac.ir/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب