فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق- اطلاعات تماس
آدرس و تلفن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
اساتید و پژوهشگران ارجمند می‌توانند همه روزه از ساعت 11 الی 14 با شماره تلفن 02532110652 اقدام فرمایند و مطالب خود را بیان کنند.

شایان ذکر است امکان ارسال پیام مکتوب  از طریق سامانه نیز وجود دارد.

نشانی سایت مجله: http://akhlagh.maaref.ac.ir

پست الکترونیک: akhlaghmaaref.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق:
http://akhlagh.maaref.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب