فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق- درباره نشریه
معرفی مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه اخلاق

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه علمی _ پژوهشی " پژوهشنامه اخلاق " A Research Quarterly in Islamic Ethics
اهداف:
۱. تولید و توسعه دانش در گستره اخلاق
۲. ارایه و نقد مطالعات نظام مند استادان معارف اسلامی دانشگاه های کشور
۳. توسعه روش شناسی اخلاق، متناسب با نیازهای پژوهشی جهان معاصر
جهت گیری و گستره:
جهت گیری کلی نشریه چاپ مقالاتی است که نوآوری علمی در حوزه های مختلف اخلاق اسلامی ، اخلاق کاربردی و مطالعات تطبیقی آراء فیلسوفان اخلاق در غرب و متفکرین مسلمان داشته باشد.
گستره موضوعات
موضوعات قابل پذیرش در فصلنامه نیز عبارتند از:
 ۱. مطالعات تطبیقی در حوزه اخلاق حرفه ای
 ۲. بررسی معضلات اخلاقی در جامعه دینی
 ۳. مباحث نظری در سه حوزه اخلاق توصیفی ، اخلاق هنجاری و فرا اخلاق با رویکرد اسلامی
 تبصره: بر اساس مصوبه هیئت تحریریه مقالات آماری و پیمایشی در اولویت بررسی مجله قرار ندارد.


 صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها؛ دانشگاه معارف اسلامی
 مدیر مسئول: روح الله شاکر زواردهی
 سردبیر: احد فرامرزقراملکی
دبیر تحریریه: محمدجواد فلاح
کارشناس فصلنامه: محمدرضا عطّاری
 اعضاء هیئت تحریریه: (به ترتیب الفباء)
 ۱. مسعود آذربایجانی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 ۲. محمد اسدی‌گرمارودی استاد دانشگاه صنعتی شریف
 ۳. احمد حسین شریفی استاد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
 ۴. عنایت شریفی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
 ۵. امیر خواص دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
 ۶. احد فرامرزقراملکی استاد دانشگاه تهران
 ۷. محمدتقی فعالی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 ۸. محمدجواد فلاح دانشیار دانشگاه معارف اسلامی

مترجم انگلیسی: محمد جواد معافی
مترجم عربی: خلیل العصامی
بازبینی: محمدرضا عطاری
صفحه آرا: صالح زارع

 راههای دستیابی به نشریه: این فصلنامه از طریق سایتهای زیر قابل دسترسی می باشد:
 www.maaref.ac.ir
www.sid.ir www.isc.gov.ir
www.noormags.com
www.magiran.com
تماس با ما:
 تلفن تماس: ۳۲۱۱۰۶۵۲ – ۰۲۵
نشانی سایت مجله: http://akhlagh.maaref.ac.ir
پست الکترونیک: akhlaghmaaref.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق:
http://akhlagh.maaref.ac.ir/find-1.40.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب