فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق- اخبار نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 • کشور محل چاپ: ایران
 • ناشر: انتشارات دانشگاه معارف اسلامی
 • شروع انتشار: پاییز ۱۳۸۷
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی
 • شاپا : ۷۲۶۴-۲۲۲۸
 • قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, ensani.ir, journals.msrt.ir
 • ضریب تأثیر: ۰.۱۱۵
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • دسترسی قبلی: بلی
 • زبان مجله: فارسی (چکیده عربی و انگلیسی)
 • حوزه  تخصصی:اخلاق اسلامی (فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق حرفه ای و کاربردی)
 • هزینه داوری مقاله: بله
 • نوع مجله:علمی
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نمایه شده: بلی
 • نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل ۲ داور
 • زمان بررسی اولیه: ۱۰ روز
 • زمان داوری: حدودا ۶ هفته
 • آخربن رتبه وزارت علوم: B
 • آخرین رتبه پایگاه استنادی:
 • آخرین درصد پذیرش مقالات: ۱۷%
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق:
http://akhlagh.maaref.ac.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب